Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

ASTRONOMY CAFE
Για να δείτε τον τιμοκατάλογο και το μενού μας, πατήστε εδώ. >Astronomy Cafe Self Service Menu 
To see our price list and menu, click here. >Astronomy Cafe Self Service Menu

Um unsere Preisliste und Speisekarte zu sehen, klicken Sie hier.>Astronomy Cafe Self Service Menu


Η ιδέα μας, o αστροτουρισμός. 

Απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό του ο επισκέπτης, έχει την 

δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία της παρατηρησιακής 

αστρονομίας στα 2 αστεροσκοπεία του Astronomy Cafe, τα οποία 

διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για παρατήρηση της Σελήνης, 

των Πλανητών, Γαλαξιών και άλλων αστρονομικών αντικειμένων. 

Μαζί με τον χειριστή και αστρονόμο του αστεροσκοπείου, ο 

επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια ζωντανή αστροξενάγηση του 

νυχτερινού ουρανού της Ρόδου, και  να δεί ζωντανά μέσα από τα 

τηλεσκόπια τα διάφορα αστρονομικά αντικείμενα του ουρανού και 

ότι είναι επίκαιρο της βραδιάς στον ουράνιο θόλο. Οι κρατήρες της 

σελήνης προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες. Επίσης η ηλιακή 

παρατήρηση με τα ειδικά προστατευτικά ηλιακά φίλτρα προσφέρουν 

στους επισκέπτες φαντασμαγορικές εικόνες από την επιφάνεια του 

ήλιου και τις διάφορες φωτοσφαιρικές και χρωμοσφαιρικές 

δραστηριότητες. Οι τεράστιες προεξοχές , πυρσοί, εκλάμψεις 

ηλιακές κηλίδες και κοκκίαση γίνονται εύκολα αντιληπτά την ώρα 

της παρατήρησης. Λάβετε υπόψη ότι ο ήλιος είναι ένα ζωντανό 

αστέρι και η δραστηριότητα έχει διακυμάνσεις και υπάρχει 

πιθανότητα η δραστηριότητα να μην είναι σε έξαρση την στιγμή της 

παρατήρησης. 

ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΜΑΤΙΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ! 

Επίσης η παρατήρηση της σελήνης κυμαίνεται με τις φάσεις της 

σελήνης και υπάρχουν βραδιές που δεν είναι ορατή.    

Στον αστρόκηπο ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει την ουρανογραφία 

στην πράξη με διασκεδαστικό τρόπο, να δει πως δουλεύει ένα 

ζωντανό ηλιακό ρολόι, μια στατική γεωγραφική πυξίδα 

προσανατολισμού, μοντέλα των άστρων και αστερισμών και πολλά 

άλλα αστρονομικά εκθέματα…

Our idea is astronomy tourism.

Enjoy the tranquility of nature and the view of the vastness of the sea 

at the Astronomy Cafe in a preferred location. With the telescopes of 

the two observatories in the Astronomy Cafe you have the 

opportunity to observe the sun, moon, planets, galaxies and much 

more with your own eyes. The most impressive pictures are those of 

the moon craters to be admired. Please note that the moon is not 

visible in the sky every night. Our solar telescopes are equipped with 

special protective filters. 

NEVER LOOK AT THE SUN WITH BARE EYES. RISK OF BLINDING! 

Experience live the chromospheric and photospheric phenomena on 

the surface of our sun. Giant protuberances, solar flares, sunspots, 

spicules and cranules become visible with the special solar 

telescopes.

We are the first to offer an astro garden with a special observation 

place for the summer - solstice with bearing mark, a static 

geographic compass with distance informations, a representation of 

the largest known stars and much more ...

 In the lovingly designed "star garden" with its astronomical / 

geographical demonstration objects such as the "living sundial", 

celestial science can be experienced "live" and is made 

understandable for everyone through play.

Unsere Idee ist der Astronomietourismus.

 Geniessen Sie in bevorzugter Lage die Ruhe der Natur und den 

Blick auf die Weite des Meeres beim Astronomy Cafe. Sie haben die 

Möglichkeit mit den Teleskopen der beiden Sternwarten im 

Astronomy Cafe die Sonne, Mond, Planeten, Galaxien und vieles 

mehr, selbst mit eigenen Augen zu beobachten. Die 

eindrucksvollsten Bilder sind die von den Mondkratern zu 

bewundern. Bitte beachten sie dass der Mond am Himmel nicht jede 

Nacht sichtbar ist. Unsere Sonnen Teleskope sind mit speziellem 

Schutzfilter ausgerüstet. 

BLICKEN SIE NIE MIT BLOSSEN AUGEN ZUR SONNE. ERBLINDUNGSGEFAHR! 

Erleben sie live die chromospherischen und fotospherischen 

Phänomene auf der Oberfläche unserer Sonne. Riesen 

Protuberanzen, Sonneneruption, Sonnenflecken, Spikulen  und 

Kranulen werden sichtbar mit den speziellen Sonnenteleskopen.  

Als Erste bieten wir, einen Astrogarten mit einen speziellen 

Beobachtungsplatz für die Sommer - Sonnenwende mit Peilmarke, 

einen Statischen Geographischen Kompass mit Entfernungsangaben, 

eine Darstellung der grössten bekannten Sterne und vieles mehr…

 In dem liebevoll gestalteten "Sternengarten" mit seinen 

astronomisch/geographischen Demonstrationsobjekten wie z.B. der 

"lebenden Sonnenuhr", lässt sich die Himmelskunde "live" erleben 

und wird jedem spielerisch begreifbar gemacht.


Summer Season Open Monday - Friday. 
Open from 19:00 - 00:00 o' clock. 


   Sommer Saison Montag - Freitag. 
Offen ab 19.00 - 00:00 Uhr. 
                                  

Καλοκαιρινή σεζόν.
Δευτέρα - Παρασκευή. 
Ανοιχτά από τις 19:00 - 00:00 ώρα.


astronomycafe.gr

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
FOR RESERVATIONS AND TICKETS CLICK HERE
FÜR RESERVIERUNGEN UND TICKETS HIER CLICKEN


Τιμή αστεροσκοπείου:
Εισιτήριο Αστεροσκοπείου απο 4 ετών και άνω  10€. 
Η διάρκεια αναμονής κυμαίνεται αναλόγως τον αριθμό πελατών και τηρείται σειρά προτεραιότητας. 
Ηλιακή παρατήρηση κατόπιν συμφωνίας απο τις 10:00 - 11:00 π.μ. Εισιτήριο Αστεροσκοπείου για την ηλιακή παρατήρηση απο 4 ετών και άνω  15€.    
 
Price for the observatory:
   Observatory ticket from 4 years and over 10€.
The waiting period varies according to the number of customers. Priority order is kept.
Solar observation by agreement from 10:00 - 11:00 a.m. 
Observatory ticket for solar observation from 4 years and over 15.
Preise für die Sternwarte:
Preis für die Sternwarte über 4 jahre liegt bei 10

 Die Wartezeit kann verschieden je nach Anzahl der Kunden sein.  Die Prioritätsreihenfolge wird beibehalten
Sonnenbeobachtung nach Vereinbarung von                              10:00 - 11:00 Uhr Vormittags. 
Observatoriumsticket für Sonnenbeobachtung ab 4 Jahren 15€.
Η πρόσβαση στο αστεροσκοπείο επιτρέπεται σε παιδιά μόνο άνω των 4 ετών.

Access to the observatory is only allowed to children who are older than 4 years.

Zutritt zur Sternwarte nur für Kinder ab 4 Jahren.

Вход в обсерваторию разрешён только с детьми старше 4 лет.
Διαβάστε περισσότερα!!!

Read more!!!

Lesen sie mehr!!!
Το πρώτο και μοναδικό Astronomy Cafe στην Ελλάδα από το 2013

The first and only Astronomy Cafe in Greece since 2013

Das erste und einzige Astronomie Cafe in Griechenland seit 2013

Le premier et le seul Astronomie café en Grèce depuis 2013

Il primo e unico Astronomia Cafe in Grecia dal 2013

Den första och enda astronomi Cafe i Grekland sedan 2013

Первый и единственный Астрономия Кафе в Греции с 2013 года

2013 yılından bu yana Yunanistan'da ilk ve tek Astronomi Cafe

Ensimmäinen ja ainoa Tähtitiede Cafe Kreikassa vuodesta 2013

קפה האסטרונומיה הראשון והיחיד ביוון מאז 2,013

第一个也是唯一天文学咖啡馆在希腊自2013DANIELS DIES & DAS

DAS ASTRONOMY CAFE VON RHODOS: ERSTE IMPRESSIONEN


ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
NIGHT OBSERVATION
NACHT BEOBACHTUNG

ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
SOLAR OBSERVATION
SONNENBEOBACHTUNGSPECTRUM OBSERVATION
SPEKTRUM BEOBACHTUNG


Πως θα μας βρείτε:
Ερχόμενοι από την λεωφόρο Ρόδου – Λίνδου περνάτε τους φωτεινούς σηματοδότες που οδηγούν στο Φαληράκι κέντρο. Συνεχίζετε ευθεία και φτάνετε στην εκκλησία του Αγ. Νεκτάριου στο Φαληράκι . Συνεχίζετε ευθεία επι της Ρόδου – Λίνδου για 150 μέτρα στους φωτεινούς σηματοδότες μετά την εκκλησία στρίβετε αριστερά. Όταν στρίψετε ακολουθήστε τον δεξί δρόμο (από το ξενοδοχείο EVI) και συνεχίστε ευθεία για 350 μέτρα. Θα περάσετε έναν μικρό στρογγυλό πέτρινο κόμβο και στον δεύτερο δρόμο στρίψτε δεξιά. Ο δρόμος συνεχίζει ευθεία (περνάτε μπροστά από το ξενοδοχείο Liberia) για 650 μέτρα. Φτάνετε σε ένα σταυροδρόμι (Προφήτης Αμώς) και συνεχίζετε ευθεία. Μετά από 300 μέτρα στα δεξιά σας έχετε ένα ύψωμα με δάσος και ακολουθείτε τον δρόμο. Συνεχίζετε και μετά από 250 μέτρα θα δείτε αριστερά σας δυο γκρίζα διώροφα σπίτια. Κρατάτε δεξιά και ανεβαίνετε την ανηφόρα. Επιτέλους φτάσατε!!! 

How to find us:

Coming from the highway Rhodes Town to Lindos you pass some traffic lights, after the road to Faliraki Centre and the St. Nektarios Church and about 150 meters away you find the next set of traffic lights where you branch off left and continue the street on the right. Pass Evi-hotel and a small Roundabout. Continue about 350 meters then go right towards Liberia-hotel, on the left there is a Tennis court. After about 650 meters you will find a crossing (Profitis Amos Church) here take the middle street way, so you will find after 250 meters two gray buildings. Passing by take the street right hand up the hill. Then turn left. Finally you arrived!!!

Wie Sie uns finden

Von Rhodos Stadt kommend passiert man einige Verkehrsampeln, am Zentrum von Faliraki und dann an der Kirche zum Heiligen Nektarios vorbei, biegen Sie nach etwa 150 Meter bei der nächsten Ampel links ab und fahren sie dann auf der Strasse rechts weiter, vorbei am Hotel Evi und einem kleinen Rondeau. Nun weiter geradeaus ca. 350 Meter, dann biegt man rechts zum Hotel Liberia ab ( an einem mit Maschendraht eingezäunten Tennisplatz vorbei). Nach ca. 650 Meter kommt man zu einer Kreuzung, (Profitis Amos Kirche) wo man die mittlere, schräg linke Strasse weiterfährt. Nach ca. 250 m. passiert man zwei graue Wohnhäuser, dann geht die Strasse rechts bergauf, oben links abbiegen. Endlich sind sie angekommen!!!


Faliraki

Astronomy Studios - AstronomyCafe
Post Box 170
                             
           Email: astronomy.studios3628@gmail.com                      Tel: +302241086112
 

                       Visit our Website                              http://astronomy-hotel-rhodes.com/

LAT 36°19’36" N  -  LON 28°12’44" EΦαληράκι περιοχή Προφήτης Αμώς


Faliraki Prophet Amos areaΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΡΑΓΑΝΩΝ 


Νυχτερινή παρατήρηση

Τα δύο αστεροσκοπεία στεγάζονται σε ένα μοντέρνο χώρο στο Astronomy Cafe με καταπληκτική θέα προς την ανοιχτή θάλασσα της μεσογείου. Τα αστεροσκοπεία επικεντρώνονται στην παρατήρηση βαθέως ουρανού, σελήνης, των πλανητών και του ηλίου.  Μέσα στον θόλο με διάμετρο 4 μέτρα είναι εγκατεστημένο ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο Celestron Schmidt-Cassegrain C11" (280mm) εστιακής απόστασης  F 2800 mm με εστιακό λόγο  f/10 και ένα διοπτρικό ED80 ProSeries διαμέτρου 80mm και εστιακής απόστασης 600mm με εστιακό λόγο f/7.5 με φίλτρο υδρογόνου Coronado 60mm για την παρατήρηση χρωμοσφαιρικών φαινομένων. Για την παρατήρηση των πλανητών χρησιμοποιούμε ένα αποχρωματικό διοπτρικό τηλεσκόπιο της

Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor Telescope

τοποθετημένα σε αλτ αζιμουθιακή στήριξη SkyWatcher EQ - AZ6. Προσφέρουμε στον επισκέπτη μία αξέχαστη ξενάγηση στον υπέροχο ελληνικό ουρανό της Ρόδου. Για την παρατήρηση της σελήνης το αστεροσκοπείο διαθέτει ND φίλτρα. Τα αστεροσκοπεία είναι εξοπλισμένα με ασύρματο internet και αστρονομικά προγράμματα πλανηταρίου όπως το Celestia, Stellarium, Sky Safari και η παρατηρησιακή αστρονομία αποκτά ενδιαφέρον στην θεωρία αλλά προπαντός στην πράξη. Τα αστεροσκοπεία διαθέτουν για τις αστροπαρατηρήσεις προσοφθάλμιους φακούς διαμέτρου 1¼" και 2" με διάφορες εστιακές αποστάσεις από τα 5mm ως 50mm για διάφορες μεγεθύνσεις  και επιπλέον μεγεθυντή τύπου Barlow 1,5X και 3Χ. Μετρήσεις που έχουν γίνει με SQM στην περιοχή σχετικά με την ποιότητα του νυχτερινού έναστρου ουρανού έδειξαν τιμές στα 19,5 – 20 magnitude (mag/arc sec²). Επίσης για τα βαθέως ουρανού αντικείμενα χρησιμοποιούμε την μέθοδο της ζωντανής βιντεοαστρονομίας με κάμερα και προβολή σε τηλεόραση - οθόνη.
Στο αστεροσκοπείο με διάμετρο 2,8 μέτρα είναι τοποθετημένο ένα μεγάλο κατοπτρικό τηλεσκόπιο της εταιρείας MEADE. Το LX200 14'' είναι ένα πανίσχυρο τηλεσκόπιο και ο παρατηρητής μπορεί να κοιτάξει αντικείμενα στον ουρανό που απέχουν έως 150 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Η ανάλυση στην επιφάνεια της σελήνης φτάνει στα 200 με 300 μέτρα όπου μπορούμε να διακρίνουμε μικρούς λόφους αυτού του μεγέθους.   

Παρατήρηση φωτόσφαιρας στα 540nm (πράσινο χρώμα)

Το οπτικό Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor Telescope
 όταν γίνετε ηλιακή παρατήρηση είναι εξοπλισμένο με ένα 2" πρίσμα Hershel με φίλτρο Continuum  στα 540nm (πράσινο χρώμα). Με την βοήθεια της μεγάλης εστιακής απόστασης του οργάνου είναι εξαιρετικά άνετη η παρατήρηση των σχηματισμών των ομάδων κηλίδων, της σκιάς και της παρασκιάς τους, καθώς εκλάμψεων και πυρσών. Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα προβολής του ηλιακού ειδώλου σε οθόνη, διαμέτρου 50 περίπου εκατοστών. Τα ηλιακά τηλεσκόπια έχουν εστιαστές τύπου crayford με ατσάλινους δρομείς και με δεκαδική υποδιαίρεση για ακρίβεια στην εστίαση.

Παρατήρηση χρωμόσφαιρας

Φίλτρο υδρογόνου (Ηα) στα 656,23nm με Front Etalon D = 60mm και BF10.
Με το διοπτρικό τηλεσκόπιο ED80  ProSeries διαμέτρου 80mm και εστιακής απόστασης F600mm με εστιακό λόγο f/7.5 σε συνδυασμό με φίλτρο υδρογόνου Ηα Front Etalon D = 60mm και BF10 στα 656,28nm, έχουμε την δυνατότητα να δούμε την χρωμόσφαιρα, την ηλιακή ατμόσφαιρα δηλαδή. Οι ραγδαίες αλλαγές στην χρωμόσφαιρα, μέσα σε χρονικό διάστημα ακόμα και λίγων λεπτών, μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε εκτεταμένους σχηματισμούς, εκρηκτικές προεξοχές (πίδακες από διάπυρο υδρογόνο με διαστάσεις που ξεπερνούν μερικές φορές και τις 500.000 χιλιόμετρα!!! ), αλλά και τις ηλιακές εκλάμψεις, ένα εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο που συμβαίνει στην ηλιακή χρωμόσφαιρα. Με την βοήθεια του ρυθμιστή (tuner) του φίλτρου υδρογόνου μπορούμε να δούμε τα  βαθύτερα στρώματα της ατμόσφαιρας  του ήλιου. Τα εντυπωσιακά χρωμοσφαιρικά φαινόμενα εξελίσσονται με ταχύτητα και είναι αντιληπτά  παρατηρώντας τα μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ηλιακές κηλίδες, οι πυρσοί, οι προεξοχές, τα νήματα και οι εκλάμψεις είναι δυνατόν καιρού επιτρέποντος να παρατηρηθούν σχεδόν καθημερινά οφθαλμοσκοπικά, αλλά και μέσω CCD κάμερας και μόνιτορ. Επίσης είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών από τον επισκέπτη.


Ηλιακή προστασία

Τα ηλιακά τηλεσκόπια είναι εξοπλισμένα με προστατευτικά φίλτρα ακτινοβολίας τύπου IR/UV cut για την ασφαλή και άνετη ηλιακή παρατήρηση.
Παρατηρώντας το ηλιακό φως με τον φασματογράφο - φασματοσκόπιο
Αν και είναι σχετικά σπάνιο να καταφέρει κάποιος να παρατηρήσει μέσα από ένα φασματογράφο, εντούτοις το αστεροσκοπείο Ρόδου στο Astronomy Cafe, παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να παρατηρήσουν  την ανάλυση του ηλιακού φωτός με έναν φασματογράφο υψηλής ανάλυσης (φράγμα ανάκλασης 1200 lines/mm  12,32Å/mm). Ο παρατηρητής θα παρατηρήσει το ηλιακό φάσμα διάστικτο από εκατοντάδες γραμμές απορρόφησης Fraunhofer με φόντο τα μαγευτικά χρώματα της ίριδας (του ουράνιου τόξου!!!). Εκτός από την οφθαλμοσκοπική παρατήρηση, είναι δυνατή η προσθήκη κάμερας ή φωτογραφικής μηχανής για τη φωτογράφιση του ηλιακού φάσματος.

Ευχαριστίες:

Στον αστρονόμο κ. Volker Milde για τις πολύτιμες συμβουλές του στην οργάνωση και το στήσιμο του αστεροσκοπείου.
Στον κ. Αριστείδη Βούλγαρη ερευνητής κατασκευαστής αστρονομικών οργάνων, για την  κατασκευή και η τεχνική υποστήριξη του ηλιακού παρατηρητηρίου. 
Στον καθηγητή κ. Κλαδογέννη Δημήτριο για την βοήθεια του σε θέματα υπολογιστή και διαδικτύου. 
Στον κύριο Χάρη Ζαμπεττούλα επαγγελματία φωτογράφο και website designer.
Επίσης την Εταιρία Αστρονομίας & Διαστήματος Βόλου και όλους όσους συνεργάστηκαν για τη δημιουργία και προώθηση του δικτυακού μας τόπου.
Καλώς ήλθατε στα αστρεσκοπεία του Astronomy Cafe της Ρόδου και ζήστε την εμπειρία της παρατηρησιακής αστρονομίας. 
TELESCOP AND INSTRUMENT SPECIFICATIONS

Νight observation

The two Observatories of Astronomy Cafe of Rhodes, focuses on the observation of deeb sky objects like galaxies and nebulas, the moon, the planets and the sun. Beneath the 4 meters diameter dome is installed a Celestron Schmidt-Cassegrain C11" (280mm) focal length F2800 mm with a focal ratio f/10 telescope on a altazimunth mount  SkyWatcher AZ-EQ6. We offer visitors a memorable tour of the beautiful sky of Rhodes-Greece. A big Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor Telescope with a Herschel prism with Continuum filter 540nm in green color let the observer enjoi the photospheric phenomena of the sunspots the umbra and benumbra around the solarspots and also as wel the hot flares. For the observation of the moon we use ND filters. The observatory is equipped with wireless internet and astronomical planetarium programs such as Celestia, Stellarium, and Sky Safari. Observational astronomy becomes interesting in theory but particularly in practice. The observatory has eyepieces with diameter lenses 1¼ " and 2" with different focal lengths from 5mm to 50mm for various magnifications and additional magnifier type Barlow 1,5X and 3X. Measurements made ​​by SQM in the area for the quality of the night starry sky showed values ​​is 19,5 - 20 magnitude (mag / arc sec²). Also for deep sky objects we use the method of live video astronomy with a camera and projection on TV - screen.

The observatory with a diameter of 2.8 meters is equipped with a large mirror telescope of the company MEADE. The LX200 14 '' is a powerful telescope and the observer can look at objects in the sky that are up to 150 million light years away. The resolution on the surface of the moon reaches 200 to 300 meters where we can distinguish small hills of this size.

  
Observation of photosphere at 540nm ( green).
 
The Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor Telescope with 2" prism Hershel filter Continuum at 540nm (green). With the help of long focal length of the instrument is extremely easy to observe formations of spot groups, shadows, the penumbra and the torches. Furthermore there is the option to view the solar image on projection screen (monitor) with a diameter of 50 centimeters . Solar telescopes have focused type crayford with steel runners and decimal division for precision focus.

 
 
Chromosphere observation. (red)

Filter hydrogen (Ha) in 656,23nm with Front Etalon D = 60mm and BF10
With refractor ED80 Pro-Series diameter and 80mm focal length F600mm with focal ratio f/7.5 in combination with hydrogen filter Ha Front Etalon D = 60mm and BF10 in 656,28nm, we are able to see the chromospheres (the solar atmosphere). 
Rapid changes in the chromosphere, (within a period of even a few minutes), give us the 
opportunity to see extensive formations explosive projections (jets of glowing hydrogen with dimensions exceeding sometimes and 500,000 km !!!) and solar flares that are extremely violent phenomenon that occurs in the solar chromosphere. With the help of the regulator (tuner) hydrogen filter we can see the deeper layers of the atmosphere of the sun. 
The impressive chromospheric phenomena are rapidly evolving and are perceived observing within minutes. Sun spots, torches, projections and flares can be observed almost 
daily (weather permitting) through the optics but also through CCD camera and monitor. 
It is also possible from the visitor to take pictures.
 
 
Solar protection.
 
Solar telescopes are equipped with protective filters radiation type IR/UV cut for safe and convenient solar observation.
 
 
Observing the sunlight with the spectrograph - spectroscope
 
Although it is relatively rare for someone to observe the sunlight through a spectrograph, 
we however in amateur observatory of Rhodes Hipparchos allow guests to observe 
the analysis of sunlight with a high-resolution 
spectrograph (reflective barrier 1200 lines / mm 12,32Å / mm). 
The observer will notice the solar spectrum dotted by hundreds Fraunhofer absorption lines with
a backdrop of breathtaking colors of the iris (the rainbow!!). 
Besides ophthalmoscopic observation, we can add a camera for photographing 
the solar spectrum.
 
Acknowledgements to:
 

Astronomer Mr. Volker Milde for his valuable advice in organizing and setting up the observatory.
Mr. Aristides Voulgaris researcher manufacturer of astronomical instruments, for the construction and technical support of the solar observatory. 
Professor Mr. Kladogennis Dimitrios for his help in matters of computers and internet.
Mr. Harry Zampettoulas professional photographer and website designer.
Also the Astronomy & Space Company of Volos and all those who collaborated for the creation and promotion of our website.
We welcome you to the observatories of the Astronomy Cafe of Rhodes for an experience of observational astronomy.

TECHNISCHE DATEN DER INSTRUMENTEN

Beobachtung des Nachthimmels

Die Sternwarten Die im Astronomy Cafe sich befinden sind in einem modernen Gebäude mit einzigartigem Blick auf das Mittelmeer untergebracht. In den Sternwarten können besonders gut Deeb Sky wie Nebel und Galaxien, Mond, Planeten und Sonne beobachtet werden. In der Kuppel mit 4m Durchmesser befindet sich ein Teleskop Celestron Schmidt-Cassegrain C11" (280mm) mit F 2800mm Brennweite und einem Öffnungsverhältnis f/10. Ein grosser Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor mit spitzen qualität für die Planetenbeobachtung und ein SkzWatcher ED80mm APO mit einem Coronado Ha Filter für die Sonnenbeobachtung am Tag. Wir bieten den Besuchern eine unvergessliche Sternen Führung durch den eindrucksvollen griechischen Himmel über Rhodos. Für die Mondbeobachtung stehen ND Filter zur Verfügung. Die Sternwarte ist mit WiFi Internet ausgestattet. Astronomische Programme wie Celestia und Stellarium und Sky Safari stehen zur Verfügung und machen die Sternbeobachtung in Theorie und Praxis interessant. Des weiteren ist die Sternwarte mit Einsteck -  Okularen mit Durchmesser von 1¼’’ und 2’’ und mit verschiedenen Brennweiten von 5mm bis 50mm für diverse Vergrösserungen ausgerüstet plus Barlow’s 1.5X und 3X. Messungen vor Ort mit dem SQM, betreffend der Qualität des nächtlichen Sternenhimmels, ergaben Werte von 19,5 – 20 Magnituden (mag/arc.sec²). Die zweite Sternwarte mit einem Durchmesser von 2,8 Metern ist mit einem großen Spiegelteleskop der Firma MEADE ausgestattet. Das LX200 14 '' ist ein leistungsstarkes Teleskop und der Beobachter kann Objekte am Himmel sehen, die bis zu 150 Millionen Lichtjahre entfernt sind. Die Auflösung auf der Mondoberfläche erreicht 200 bis 300 Meter, wo wir kleine Hügel dieser Größe unterscheiden können.

Beobachtung der Photosphäre bei 540nm (grüne Farbe)

Der Skywatcher Equinox-120 Pro 120mm 900mm ED-APO Refractor ist mit einem 2’’ Solar Continuum Herschel Prisma bei 540nm (grüne Farbe) versehen. Mit Hilfe der langen Brennweite ist die Beobachtung der verschiedenen Gruppen von Sonnenflecken, der Umbra und Penumbra so wie Flares sehr bequem. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit der Projektion des Sonnenbildes auf einen Bildschirm mit ca. 50cm Durchmesser. Die Geräte sind mit einem 2’’ Stahlauszug (crayford)  und einer Untersetzung 1:10 bestückt.

 Beobachtung der Chromosphäre

Wasserstoff - Filter (Hα) bei 656,23nm mit Etalon D 60mm und BF10.
Mit dem ED80 Pro Series mit Brennweite 600mm und Öffnungsverhältnis f/7,5 ausgerüstet mit  dem Wasserstoff - Filter (Hα) bei 656,23nm mit Etalon D 60mm und BF10 ergibt sich die Möglichkeit die Chromoshpäre zu beobachten d.h. die Sonnenatmosphäre. Die eindrucksvollen Phänomene der Chromosphäre spielen sich innerhalb von wenigen Minuten ab und können so dem Beobachter sichtbar gemacht werden.     Mit Hilfe der Einstellungsmöglichkeiten (Tuner) des Wasserstoff – Filters ist es möglich, tief in die Sonnenatmosphäre zu blicken. Durch die rasche Veränderung der Chromosphäre (oft innerhalb von wenigen Minuten) beobachtet man umfangreiche Gebilde, durch Ausbrüche hervorgerufene Protuberanzen (glühender Wasserstoff von manchmal bis zu 500.000km Höhe) aber auch Filamente und Spikulen von gewaltigem Ausmass. Sonnenbeobachtungen können nur bei klarem Wetter durchgeführt werden. Mit einer CCD Kamera in Verbindung mit einem Monitor können die Phänomene sichtbar gemacht werden.   Bei Beobachtung mit Okularen können auch Fotos aufgenommen werden.

Sonnenschutz

Die Sonnenteleskope sind mit strahlenschützenden Filtern Typ IR/UV cut zur sicheren und bequemen Sonnenbeobachtung ausgestattet. 
Beobachtung des Sonnenlichtes mit dem Spektroskop
 Obwohl sich selten die Gelegeheit zur Beobachtung mit einem Spektroskop findet, gibt es im Amateur Observatorium Rhodos Hipparchos die Möglichkeit mit einem Spektroskop hoher Auflösung (Gitter 1200 Linien/mm 12,32Å/mm) eine Analyse des Sonnenlichtes zu beobachten. Der Besucher hat die Gelegenheit, das Sonnenspektrum, bestehend aus Hunderten von Fraunhoferschen Absorbtionslinien mit dem faszinierenden Hintergrund der Regenbogenfarben (Irida) zu bewundern. Ausser der Beobachtung mit freiem Auge sind durch Vorsetzen einer Kamera Fotoaufnahmen möglich.

Wir danken:

Astronom Hr. Volker Milde für die wertvollen Ideen und Ratschläge beim Organisieren und Einrichten der Sternwarte.
Hr. Aristides Voulgaris Forscher und Hersteller von astronomischen Instrumenten, für die Konstruktion der optischen Sonnenbank und die technische Unterstützung.
Hr. Professor Kladogennis Dimitrios für seine Hilfe in Computer- und Internetfragen.
Hr. Harry Zampettoulas professioneller Fotograf und Website-Designer.
Auch die Astronomy & Space Company von Volos und alle, die an der Erstellung und Förderung unserer Website mitgearbeitet haben.
Ebenso danken wir allen anderen freundlichen Helfern für ihre guten Ratschläge.
Wir begrüßen Sie bei den Sternwarten des Astronomy Cafe von Rhodos für ein Erlebnis der Astronomie und beobachtung in der praxis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: